Vapon yritysvastuu - osa jokapäiväistä toimintaa 

Vapon yritysvastuu kytkeytyy jokapäiväiseen tekemiseen ja toimintaan. Yritysvastuusta Vapo raportoi kalenterivuosittain kerran vuodessa.

Vapo kehittää jatkuvasti vastuullisuusraportointiaan, jonka tavoitteena on lisätä entisestään yhtiön toiminnan avoimuutta sekä kuvata Vapon toiminnan vaikutuksia ja kehitystä. Tavoitteena on raportoida asioista, jotka ovat oleellisia yhtiön liiketoiminnan kannalta ja joista yhtiön sidosryhmät ovat kiinnostuneita.

Asioita seuraamalla sekä kehittämällä yhtiö pystyy vähentämään haitallisia vaikutuksia ja toisaalta vahvistamaan positiviisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön.

Vapo-konsernin yritysvastuuraportointi pohjautuu maailman laajimmin käytössä olevaan yritysvastuuraportoinnin GRI-viitekehykseen. Vapo raportoi toimintansa taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia GRI Standardien core-laajuutta sekä energia-alan lisäohjeistoa soveltaen.

Vapo konsernin yritysvastuuraportti 2017 on ensimmäinen koko Vapo-konsernia koskeva  raportti. Aikaisemmat raportit ovat käsittäneet Vapo Oy:n Suomen toiminnot.

Raportointi perustuu vastuullisuuden olennaisuusanalyysille, jonka avulla son selvitetty sekä Vapon sidosryhmien että Vapon näkemyksiä yhtiön toiminnan olennaisimmista yritysvastuun aiheista.

Vapo on raportoinut GRI:n vastuullisuusraportointiohjeiston mukaisesti vuodesta 2004 lähtien.

Vapo-konsernin yritysvastuu-politiikka

 

Sustainable Everyday Living

 

Vapon yritysvastuu 2016

 

Vapon yritysvastuu 2013