Vapo-konsernin vastuullisuus - osa jokapäiväistä toimintaa 

Vapo-konsernin vastuullisuus kytkeytyy jokapäiväiseen tekemiseen ja toimintaan. Vastuullisuudesta yhtiö raportoi kalenterivuosittain kerran vuodessa.

Vapo-konserni kehittää jatkuvasti vastuullisuusraportointiaan, jonka tavoitteena on lisätä entisestään yhtiön toiminnan avoimuutta sekä kuvata konsernin toiminnan vaikutuksia ja kehitystä. Tavoitteena on raportoida asioista, jotka ovat oleellisia yhtiön liiketoiminnan kannalta ja joista yhtiön sidosryhmät ovat kiinnostuneita.

Asioita seuraamalla sekä kehittämällä yhtiö pystyy vähentämään haitallisia vaikutuksia ja toisaalta vahvistamaan positiviisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön.

Vapo-konsernin vastuullisuusraportointi pohjautuu maailman laajimmin käytössä olevaan vastuullisuusraportoinnin GRI-viitekehykseen. Raportointi perustuu vastuullisuuden olennaisuusanalyysille, jonka avulla son selvitetty sekä Vapo-konsernin sidosryhmien että Vapon näkemyksiä yhtiön toiminnan olennaisimmista yritysvastuun aiheista.

Vastuullisuustavoitteet ja pitkän aikavälin päämäärät on uudistettu

Vastuullisuus on Vapo-konsernin strategian ja olemassaolon tarkoituksen  ytimessä. Vastuullisuustyö on ollut jatkuvan kehityksen kohteena vuoden 2020 aikana ja on keskeinen osa Vapo-konsernin liiketoimintojen kehittämistä.

Vapo-konsernissa uudistettiin vastuullisuustavoitteet ja pitkän aikavälin päämäärät kesällä 2019 ja valittiin kaksi painopistealuetta: huolehdimme ympäristöstä ja huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista. Vastuullisuusstrategiat ja -ohjelmat on määritelty kullekin liiketoiminnalle asiakkaiden tarpeiden perusteella sekä liitetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Vastuullisuustavoitteemme on tulla nettopositiiviseksi yhtiöksi ottamalla huomioon toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme vaikutukset ympäristöön, hyvinvointiin, yhteiskuntaan ja tiedon ja osaamiseen kehittymiseen.

Vapo-konsernin vastuullisuusraportti 2020

 

Vapo-konsernin yritysvastuu-politiikka

 

Sustainable Everyday Living

 

Vapon yritysvastuu 2016