Vapon yritysvastuu - osa jokapäiväistä toimintaa 

Vapon yritysvastuu kytkeytyy jokapäiväiseen tekemiseen ja toimintaan. Yritysvastuusta Vapo raportoi kalenterivuosittain kerran vuodessa.

Vapo kehittää jatkuvasti vastuullisuusraportointiaan, jonka tavoitteena on lisätä entisestään yhtiön toiminnan avoimuutta sekä kuvata Vapon toiminnan vaikutuksia ja kehitystä. Tavoitteena on raportoida asioista, jotka ovat oleellisia yhtiön liiketoiminnan kannalta ja joista yhtiön sidosryhmät ovat kiinnostuneita.

Asioita seuraamalla sekä kehittämällä yhtiö pystyy vähentämään haitallisia vaikutuksia ja toisaalta vahvistamaan positiviisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön.

Vuoden 2016 yritysvastuuraportti noudattaa GRI G4 -ohjeistoa ja se kattaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun keskeisimmät osa-alueet. Raportointia täydentää Vapo-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 2017 (1.5.2016 – 30.4.2017). Raportit löydät sivun oikeasta laidasta.

Vapo Oy on raportoinut GRI:n vastuullisuusraportointiohjeiston mukaisesti vuodesta 2004 lähtien.