Kuuden kiinteistön pelto- ja metsätilakokonaisuus, noin 179,5 ha, Pihlajaneva, Kärsämäki

Myydään kuuden kiinteistön pelto- ja metsätilakokonaisuus noin 179,5 ha Kärsämäen Pihlajanevalla.

Myytävillä kiinteistöllä on 7 peruslohkoa, joiden yhteispinta-ala on 47,68 ha.

Lohkot
317-03558-78 Pihlajaneva 1
317-03559-79 Pihlajaneva 2
317-03898-30 Pihlajaneva 3a
317-03900-32 Pihlajaneva 4a
317-03942-74 Pihlajaneva 5b
317-03943-75 Pihlajaneva 5c
317-04514-64 Pihlajaneva 6

Syksyllä 2018 pidetyssä peltovalvonnassa korvauskelpoisiksi lohkoista todettiin 30,27 ha ja loput 17,41 ha tilapäisesti viljelemättömiksi. Alueet ovat ruokohelpipeltoja, korvauskelpoiset alueet sisältävät täydet maataloustuet.

Peltojen lisäksi alueella on pelloksi soveltuvaa suonpohjaa noin 27 ha. Alueelle on mahdollista rakentaa noin 6 ha kosteikko. Alueeseen sisältyy myös pieni lampi.

Kohteen kiinteistöillä on metsätalousalueita noin 30 ha. Puuston määrä on noin 1500 m3. Loput alueesta on tuhkalannoitettua ja luontaisesti kasvittunutta metsittymässä olevaa suonpohjaa.

 

Lisätietoja kohteesta antaa Kari Väisänen

Kari Väisänen
Real Estate Negotiator
Supply Chain Management
Puh +358 (0)20 790 5051
Osoite PL 318, Elektroniikkatie 10 M2
90101 OULU

 

Tarjoukset kohteesta 26.5.2019 mennessä pyydämme osoittamaan: kari.vaisanen (at) vapo.fi

 

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset.

Kauppasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa myyjän ilmoittamalle tilille.

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Alueisiin omatoimisesti tutustuttaessa ja joihin pääsy edellyttää kulkua turvetuotantoalueen kautta, noudata turvaohjetta.

Myyjä ottaa yhteyttä tarjousajan päättymisen jälkeen parhaan tarjouksen tehneeseen, lähtökohtaisesti seuraavana arkipäivänä puhelimitse. Kauppa allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa, jonka myyjä tai ostaja sovitusti järjestää 1-4 viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Myyjä laatii ja tulostaa kauppakirjan ja sen mahdolliset liitteet. Kauppasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa myyjän ilmoittamalle tilille.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta. Lisätietoja Vapon maanmyynnistä ja em. kaupan menettelytavoista Vapon maanmyyntisivuilta kohdasta tarjoukset ja yhteystiedot.

 

Kohdekartta

Lähestymiskartta

Kuviokartta PK

Kuviokartta IK

Kuvioluettelo

Puustotietojen yhteenveto

Pellot 2019

Lainhuudot, Suo Oy

Lainhuuto, Vapo Oy

Rasitustodistukset, Suo Oy

Rasitustodistus, Vapo Oy

Kiinteistörekisteriotteet, Suo Oy

Kiinteistörekisteriote, Vapo Oy