metsää ja peltoa

Myymme maita ja metsiä

Myymme maa-alueita eri puolilta Suomea. Myynnissä on mm. alueita maatalouskäyttöön sekä metsätalousmaita. Lisäksi myynnissä on kosteikkoalueita esim. metsästys- ja virkistyskäyttöön. Kohteet ovat vaihtelevia.

Osalle kohteista on raskasta kalustoa kantava tiestö. Turvetuotannosta poistuneet alueet muodostavat usein suuren yhtenäisen kokonaisuuden esim. peltokäyttöön. Suuri pinta-ala voi moninkertaistaa tilan peltoalan yhdellä kaupalla.

Alueet myydään niin ostajan kuin myyjänkin kannalta järkevänä kokonaisuutena. Samassa kokonaisuudessa voi olla eri maankäyttöön soveltuvia alueita. Tarjouksen jättäjät voivat tarvittaessa esittää myyntikohteen esittelytiedoista poikkeavia rajausehdotuksia.

Joidenkin myyntikohteiden lähellä sijaitsee edelleen turvetuotannossa olevia alueita, mikä on otettava huomioon mm. peltojen viljelyssä ja vesistöseurannassa. Tällöin pyritään siihen, että seuraavaan maankäyttöön siirretyn alueen vedet ohjataan erilleen turvetuotannon vesistä.

Myynnissä olevat kohteet löydät täältä

Alueet peltokäyttöön

Myynnissä on sekä jo olemassa olevia peltoja, että peltokäyttöön otettavissa olevia alueita.

Pellot ovat turvetuotannosta poistettuja alueita, jotka on otettu maatalouskäyttöön turvetuotannon loputtua. Osalla pelloista on kasvatettu ruokohelpeä ja osalla muita rehukasveja.

Osa pelloista on tukikelpoisia. Lisäksi myydään viljelemättömiä ja tuettomia peltoja sekä turvetuotannosta tuoreeltaan poistuneita ja peltokäyttöön soveltuvia alueita. Osalla tuettomista alueista on valmiina peltolohkotunnukset. Lue lisää Maaseudun tulevaisuudesta turvesuon uudesta elämästä.

Metsäalueet

Myytäviä metsäalueita on hyvin erikokoisia ja puustoltaan vaihtelevia. Osa metsäalueista on suuria erillisiä metsäkiinteistöjä tai usean palstan kokonaisuuksia. Lisäksi on turvetuotantoalueiden läheisyydessä sijaitsevia ns. reunametsiä.

Myynnissä on myös turvetuotannosta poistettuja metsitettyjä alueita, joita on mm. tuhkalannoitettu ja parhaimmillaan metsälle on hyvät kasvuolosuhteet. Taimikot ovat eri-ikäisiä. Lue lisää suonpohjien metsittämisestä täältä. 

Monikäyttöalueet

Myynnissä on lisäksi monimuotoisia kosteikkoalueita erilaisiin harrastuksiin, kuten metsästys- ja virkistyskäyttöön. Joillakin alueilla on rakennelmia, jotka siirtyvät kaupan mukana uudelle omistajalle. Tällaisia rakennelmia ovat esimerkiksi laavu, kota tai lintutorni.

Tarjousten teko

Myynti tapahtuu ensisijaisesti tarjousten perusteella. Tarjoukset tehdään kirjallisesti ja ne lähetetään postitse tai sähköpostitse alueen kiinteistöneuvottelijalle, jonka yhteystiedot löytyvät myyntikohteittain, ellei kohteen osalta ole ilmoitettu muuta.

Osalle kohteita tarjoukset otetaan vastaan ainoastaan Huutokaupat.com -sivuston kautta.

Kauppa voidaan tehdä kyseisen kohteen mahdollista tarjousten jätön määräpäivää aikaisemmin, jos ostajan ja myyjän hintanäkemys täyttyy. Vapo pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset. Kohteet myydään siinä kunnossa kuin ne ovat kaupantekohetkellä.

Mikäli samansuuruisen korkeimman tarjouksen tehneitä on kaksi tai useampi, heille järjestetään mahdollisuus korottaa tarjoustaan.

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta ja varainsiirtoverosta. 

Lisätiedot

Kohdekohtaisen yhteyshenkilön löydät kunkin myyntikohteen kohdesivulta.

Ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut yksittäisiä kohteita isommista kokonaisuuksista:

Kiinteistöneuvottelija Jari Mikkonen, puh. 020 790 4571
Kiinteistöneuvottelija Harri Mäkipää , puh. 020 790 4715, (Etelä-Suomi)
Liiketoimintajohtaja Pasi Koivisto, puh. 020 790 5829
Maankäyttöpäällikkö Antti Ala-Fossi, puh. 020 790 5727

Ota meihin yhteyttä

Etunimi*
Sukunimi*
Puhelin*
Email*
Kiinnostuksen sijainti (Maakunta tai kunta):

Kiinnostuksen kohde

Metsä
Kosteikko
Pelto
Viesti:
Minulle saa lähettää tietoa myytävistä maa-alueista.


Contact Forms and Newsletters:

 

 

Myynnissä olevat kohteet löydät täältä