Aitoneva, panoraamakuva suolta

Huolehdimme ympäristöstä

Vapo-konserni on sitoutunut toimintansa jatkuvaan parantamiseen ja ympäristötyön kehittämiseen. Haluamme olla vastuulliseksi tunnustettu toimija kaikkialla, missä olemme läsnä.

Ympäristöstrategiamme antaa yhteisen, pitkän tähtäimen suunnan ympäristövastuullisuudessa. Vähennämme päästöjä vesistöön ja ilmastoon, hyödynnämme luonnonvaroja kestävällä tavalla, parannamme materiaalitehokkuutta, vähennämme jätekuormitusta ja huolehdimme toimistojemme ympäristöystävällisyydestä.

Jokaisella liiketoiminnallamme on ympäristöstrategian mukainen ympäristöohjelma, jossa on esitetty ympäristövastuun merkittävimmät näkökohdat ja vuosittaiset ympäristötavoitteet.

Päämääränä luonnonvarojen kestävä käyttö

Tavoitteenamme on kestävä metsänhoito, puun hankinta ja vastuullinen puuraaka-aineen käyttö. Metsänomistajana ja toimijana hallitsemme alkuperäketjun sekä noudatamme PEFC metsäsertifiointijärjestelmän kriteerejä. Varmistamme, että sahojemme raaka-aine ei ole peräisin suojelualueilta. Jalostamme metsäteollisuuden sivutuotteita uusiutuvaksi bioenergiaksi.

Turvevarojen käytössä toimimme kestävän käytön periaatteiden mukaisesti. Olemme mukana turvetuottajien kansainvälisessä Energy Peat Europe -järjestössä ja noudatamme järjestön laatimaa Soiden ja turvemaiden vastuullisen käytön menettelytapaohjetta.

Tavoitteenamme on vähentää turvetuotannon vesistökuormitusta määrätietoisesti ja käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Panostamme myös tehokkaaseen valvontaan sekä ympäristöriskien hallintaan. Kohdennamme uusien turvetuotantoalueiden hankinnan ihmisen muuttamille turvemaille. Turvaamme luonnon monimuotoisuutta aktiivisella ja harkitulla tuotantoalueiden jälkikäytöllä.

Päämääränä kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Tavoitteenamme on puolittaa Suomen-toimintojemme hiilidioksidipäästöt vuoteen 2025 mennessä ilman kompensaatioita.

Korvaamme fossiilisia polttoaineita, öljyä ja hiiltä, paikallisilla polttoaineilla ja energiaratkaisuilla. Tavoitteenamme on muuttaa tuotannosta poistuneet suot nopeasti hiilinieluiksi. Haluamme parantaa energiatehokkuutta kaikessa toiminnassamme, pienentää kuljetustemme kasvihuonekaasupäästöjä ja selvittää tuotteidemme hiilijalanjäljen.