Eettiset toimintaohjeet

Vapon toimintaa ohjaavat eettiset toimintaohjeet. Eettisissä toimintaohjeissa on esitetty vähimmäisvaatimukset, joita Vapon työntekijöiden, johdon, hallituksen ja toimittajien sekä heidän alihankkijoidensa on asianmukaisten lakien ja määräysten lisäksi noudatettava työskennellessään Vapon palveluksessa tai toimiessaan liiketoimintasuhteessa Vapon kanssa.

Eettisissä toimintaohjeissa määritelty vastuullinen toiminta kattaa Vapon henkilöstön sekä yhtiön koko tuotantoketjun alihankkijoista asiakastoimituksiin saakka.

Vapon eettinen toimintaohje kattaa yhtiön omat ja sen alihankkijoiltaan edellyttämät toimintamallit seuraavissa asiakokonaisuuksissa:

  • Ihmisoikeudet
  • Työntekijän perusoikeudet
  • Palkat ja työajat
  • Terveys ja työturvallisuus
  • Ympäristövaikutukset
  • Vastuullinen liiketoiminta
  • Johtamisjärjestelmä

Eettiset toimintaohjeet

 

Eettiset toimintaohjeet toimittajille