Ihmisiä suolla kesäpäivänä

Vapo on osa suomalaisten arkipäivää

 
Vapo on moderni asiantuntijaorganisaatio sekä johtava bioenergian kehittäjä Suomessa ja Itämeren alueella. Panostamme voimakkaasti bioenergia-alan tuotekehitykseen ja hyödynnämme tuotannossamme parasta saatavilla olevaa teknologiaa. Tavoitteenamme on  olla maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa.

Suomessa käytettävästä energiasta tuontipolttoaineiden osuus on noin 70 prosenttia. Turpeen osuus Suomessa käytettävästä kokonaisenergiasta on noin 4 prosenttia, mikä tekee siitä tärkeän kotimaisen energian lähteen.

Suomalaisten yhdyskuntien ja teollisuuden energiantuotanto perustuu pitkälti kotimaisiin polttoaineisiin, turpeeseen ja puuhun. Kaukolämmityksen ja sähkön yhteistuotannon polttoaineista molempien osuus on tällä hetkellä suunnilleen yhtä suuri, yhteensä lähes 40 prosenttia. Pelkästään Suomessa puu ja turve lämmittävät yli miljoonan ihmisen kodin tai työpaikan. Samalla kotimainen ja paikallinen energia korvaa ennen kaikkea fossiilisia tuontipolttoaineita, kuten kivihiiltä, maakaasua ja öljyä.

Kotimaiset polttoaineet tukevat Suomen kansantaloutta, kauppatasetta ja huoltovarmuutta sekä auttavat vähentämään päästöjä ja parantamaan omavaraisuutta. Vapon pelletti korvaa lämmityspolttoaineena puolestaan öljyä niin omakotitaloissa, suurkiinteistöissä kuin lämpövoimaloissakin.

Lämmön ja sähkön tuottamisen lisäksi turvetta käytetään myös moneen muuhun tarkoitukseen. Sitä käytetään kasvualustana vihanneksia ja kukkia tuottavissa puutarhoissa sekä kuivikkeena maatiloilla. Turvelannasta saadaan arvokasta ravinnelisää pelloille. Turvetta käytetään myös kylpyturpeena, öljyvahinkojen torjunnassa, kosmetiikan valmistuksessa ja tekstiileissä.

Myös muut Vapon liiketoiminnat ovat osa suomalaisten arkea ja sen tarpeita. Kekkilän tuotteet ovat tuttuja kaikille puutarha-alan harrastajille ja ammattilaisille.

Vapo ottaa huomioon kaikessa toiminnassaan vastuullisen yritystoiminnan periaatteet, jotka ovat myös jatkuvan parantamisen kohteena. Paikallisten polttoaineiden tuottajana keskeisenä osana toimintaa ovat ympäristön tilan ja omien ympäristövaikutusten tunnistaminen sekä haittojen minimoiminen.