Kestävällä taloudellisella toiminnalla lisäarvoa sidosryhmille

Vapon taloudellisen vastuun kulmakivi on liiketoiminnan kannattavuus ja kilpailukyvyn pitkän aikavälin kehittäminen. Kestävä taloudellinen toiminta luo lisäarvoa myös sidosryhmille. Toiminnan luonteesta johtuen taloudellisissa vaikutuksissa korostuu paikallisuus.

Vapo ja Vapon yrittäjät toimivat, työllistävät ihmisiä ja maksavat veroja Suomessa noin 120 kunnassa. Vapon paikallinen merkitys näkyy kaikissa toimintamaissa ulkoisten ostojen ja palvelujen sekä maksettujen palkkojen suhteessa liikevaihtoon. Yrityksen ostoista ja palveluista valtaosa hankitaan toimintapaikkojen lähiympäristöstä. Toiminnan työllistävät vaikutukset näkyvät niin taajamissa kuin haja-asutusalueilla. Erityisesti haja-asutusalueilla Vapo on usein paikallisesti tärkeä työllistäjä. Lisätietoja Vapon yritysvastuuraportissa.