Yrittäjät – keskeisen tärkeä sidosryhmä

Vastuullisuuden painoarvo toimitusketjusssa ja yrittäjien valintakriteerinä on meille tärkeä. Kaikki sopimusyrittäjämme kuuluvat Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämään Luotettava kumppani -ohjelmaan, jonka avulla yrittäjä voi reaaliaikaisesti osoittaa hoitaneensa tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Pelkästään Suomessa meillä on yhteensä 200 pääurakoitsijaa, joiden palveluksessa on noin 1 500 henkilöä työntekijät ja aliurakoitsijat mukaan luettuina, ja noin 100 turpeen kuljetusta hoitavaa urakoitsijaa sekä 300 urakoitsijaa muissa toiminnoissa.

Eettiset toimintaohjeet Vapo-konsernin toimittajille päivitettiin vuonna 2019. Toimittajien eettiset toimintaohjeet ovat tärkeä osa vastuullisuuttamme, ja meidän on varmistettava, että toimittajamme jakavat arvomme.

Yrittäjätoiminta