Vapon yrittäjät – keskeisen tärkeä sidosryhmä

Toiminnallaan Vapo palvelee yhteensä yli 20 000 asiakasta sekä työllistää lähes 500 omaa työntekijää. Vapo hankkii turvetuotteiden toimitusketjun eri vaiheissa palveluita yli 300 yritykseltä sekä puuenergian hankinnassa ja toimituksissa yli 100 yritykseltä. Palveluiden ja tavaroiden toimittajakunnassa tärkeitä ovat turvetuotanto- ja kuljetusyrittäjät sekä laitosten ja tehtaiden toiminnoista vastaavat palveluntuottajat.

Vapo-konsernin palveluksessa on tuotantoaikana yli 400 tuotantoyrittäjää ja kuljetuksissa lähes ympäri vuoden 200 autoilijaa.

Vastuullisuuden ja asioiden läpinäkyvyyden merkitys toimitusketjussa on korostunut voimakkaasti 2010-luvulla. Vastuullisuuden painoarvo ketjun toiminnassa ja yrittäjien valintakriteerinä nousee esiin monissa yhteiskunnallisissa asioissa. Vapon kaikki sopimusyrittäjät kuuluvat Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämään Luotettava kumppani -ohjelmaan, jonka avulla yrittäjä voi reaaliaikaisesti osoittaa hoitaneensa tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Luotettava kumppani- ohjelman lisäksi kaikki sopimusyrittäjät sitoutuvat noudattamaan Vapon eettisiä ohjeita, jotka hyväksyttiin vuonna 2015. Vuoden 2016 aikana eettiset ohjeet saatettiin osaksi kaikkia sopimuksia.

Yrittäjätoiminta