Vapon yrittäjät – keskeisen tärkeä sidosryhmä

Toiminnallaan Vapo palvelee yhteensä yli 20 000 asiakasta sekä työllistää 1 100 omaa työntekijää ja lähes 1 000 yrittäjää. Palveluiden ja tavaroiden toimittajakunnassa tärkeitä ovat turvetuotanto- ja kuljetusyrittäjät sekä laitosten ja tehtaiden toiminnoista vastaavat palveluntuottajat.

Vapo-konsernin palveluksessa on tuotantoaikana yli 400 tuotantoyrittäjää ja kuljetuksissa lähes ympäri vuoden 200 autoilijaa.

Vapo kiinnittää toiminnassaan erityistä huomiota Vapolle keskeisen tärkeään sidosryhmään, paikallisiin turvealan yrittäjiin, jotka työntekijöineen vastaavat turvetuotannosta ja -kuljetuksista.

Vapo osallistuu verkossa toimivaan turveammattilainen.fi -rekrytointipalvelun ylläpitoon. Palvelun tavoitteena on auttaa turvealan työvoiman saantia.

Yrittäjätoiminta