Vuorovaikutusta ja luottamusta asiakasyhteistyössä

Vapon asiakasyhteistyö perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja luottamukseen. Vapo kerää aktiivisesti asiakaspalautetta, jonka pohjalta se pyrkii tarjoamaan laadukasta palvelua ja laatutuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Itämeren alueella toimivan Vapon asiakaskunta on monipuolinen. Mukana on liiketoiminta-alueesta riippuen niin kuluttajia kuin yrityksiä tai yhteisöjä.

Vapo haluaa yhteistyön sujuvan joustavasti kaikkien asiakkaidensa kanssa. Asiakkaiden tarpeet, toiveet ja palautteet otetaan tarkoin huomioon. Toiminta perustuu avoimeen vuorovaikutukseen, ja yhtiö haluaa toimia paikallisena kumppanina. Eri maissa otetaan huomioon maiden paikallinen kulttuuri ja toimintaympäristö.

Luottamus asiakkaan ja yrityksen välillä on kestävän asiakassuhteen perusta. Sitä vahvistetaan täsmällisillä toimituksilla, selkeällä laskutuksella sekä innovatiivisilla, turvallisilla ja tarpeisiin sopivilla tuotteilla.

Asiakkaat ohjaavat myös Vapon toimintojen kehittämistä. He edellyttävät sujuvaa palvelua ja laadukkaita toimituksia sekä yrityksen henkilöstöltä että alihankkijoilta. Siksi Vapo järjestää valmennus- ja koulutustilaisuuksia myös yhteistyökumppaneidensa henkilökunnalle.