Vastuullisuus

Tapamme toimia

Yritysvastuu

 

Ympäristö

Ympäristö

 

Turvetuotantoa vastuullisesti

Ihmiset ja hyvinvointi

 

Turvetuotantoa vastuullisesti

Vastuullista turvetuotantoa 

 


Vapon vastuullisuus kytkeytyy jokapäiväiseen tekemiseen ja toimintaan. Vastuullinen toiminta on keskeinen osa Vapo strategiaa. Käymme jatkuvaa, avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja raportoimme vastuullisuudestamme kansainvälistä GRI-ohjeistusta soveltaen.