Vastuullisuus

Tapamme toimia

Yritysvastuu

 

Ympäristö

Ympäristö

 

Turvetuotantoa vastuullisesti

Ihmiset ja hyvinvointi

 

Turvetuotantoa vastuullisesti

Vastuullista turvetuotantoa 

 


Vapon vastuullisuus kytkeytyy jokapäiväiseen tekemiseen ja toimintaan. Vastuullinen toiminta on keskeinen osa Vapo-konsernin strategiaa. Käymme jatkuvaa, avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja raportoimme vastuullisuudestamme kansainvälistä GRI-ohjeistusta soveltaen.

Sustainable Everyday Living