Vastuullisuus

Tapamme toimia

Yritysvastuu

 

Ympäristö

Ympäristö

 

Turvetuotantoa vastuullisesti

Ihmiset ja hyvinvointi

 

Turvetuotantoa vastuullisesti

Turvetuotantoa vastuullisesti

 


Vapon vastuullisuus kytkeytyy jokapäiväiseen tekemiseen ja toimintaan.Vapo kantaa yhteiskuntavastuunsa ja tunnustaa keskeisen roolinsa kotimaisen paikallisen energiatuotannon varmistajana. Käymme jatkuvaa, avointa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja raportoimme vastuullisuudestamme kansainvälistä GRI-ohjeistusta soveltaen.