Antti Salmen uratarina

Rohkeudella kohti merkityksellistä elämää

Antti Salmi oli viimeistelemässä Helenin pellettikattilan käyttöönottoa ja aloittanut seuraavan projektin valmistelun edellisessä työpaikassaan, kun hän sai vuonna 2018 soiton Vapolta. Työtarjous automaation projektipäällikön tehtävistä sai aikaan kutkuttavan pohdinnan uralla etenemisestä.

Lahdesta kotoisin oleva Antti oli muuttanut Tampereelle ja valmistunut vuonna 2007 Hämeen ammattikorkeakoulusta automaatioinsinööriksi erikoisosaamisenaan prosessiautomaatio. Lopputyönsä Antti teki Metso Automationille (nykyisin Valmet Automation), josta myös avautui työura automaatiotehtävissä yhtiön palveluksessa Tampereella. Ensin Antti työskenteli projekti-insinöörinä ja eteni parin vuoden jälkeen pääsuunnittelijaksi vastaten isojen automaatioprojektien teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta. Kymmenen antoisan Valmet-vuoden jälkeen Antti päätti ottaa rohkean askeleen eteenpäin urallaan.

Muutos oli alku paremmalle

Antti koki suuren ammatillisen identiteettikriisin työpaikan vaihdon jälkeen, sillä Vapossa työtehtävät olivat hyvin erilaisia, kuin isossa automaatioyrityksessä. Muutos ja kriisi olivat kuitenkin alku uudelle. Antin työnkuva suuntautui pian projektien hallinnasta kehitystehtäviin. ”Kiinnostuin etäkäyttökeskuksesta sekä siellä hyödynnettävästä digialustasta, jonka kautta kerätään dataa sekä valvotaan ja operoidaan voima- ja lämpölaitoksia ympäri Suomea. Huomasin pystyväni tuomaan omaa osaamistani sen kehittämiseen ja olemmekin onnistuneet kehittämään käyttökeskusta, digialustaa ja prosesseja eteenpäin. Uudet työtehtävät ovat tuoneet tullessaan paljon erittäin mielenkiintoisia haasteita, jotka myös tekevät jokapäiväisestä työstä mielekästä.”

Nevelin palvelukseen Antti siirtyi syksyllä 2019, kun Vapo keskitti teollisuuden ja kuntien infrastruktuuriliiketoiminnan uuteen yhtiöön. Muutoksen yhteydessä perustettiin uusi automaatio- ja analytiikkatiimi viemään kehityshankkeita eteenpäin ja Antti aloitti uuden tiimin esimiehenä. Antti on yhdessä tiiminsä kanssa uudistanut toimintatapoja. Tiimi työskentelee Scrum-mallin mukaisesti, joka auttaa keskittämään energiat oikeisiin asioihin useiden samanaikaisten kehityshankkeiden eri vaiheissa. Antti haluaa pitää huolta siitä, että tiimin henki on hyvä. ”Kehitystiimin kesken olemme yhteydessä monta kertaa viikossa. Onnistumisista annamme toisillemme hyvää palautetta. Virheistä pyrimme oppimaan ja etsimään paremman lähestymistavan rakentavaa kritiikkiä antamalla. Tiimimme on avoin ja juttelemme myös työhön liittymättömistä asioista. Tärkeää on, että kaikilla on mukava fiilis olla töissä.”

Menestys tulee rohkeudesta kohdata haasteita

Antti haluaa elää hyvää ja merkityksellisestä elämää sekä saada arvostusta työtovereilta, ystäviltä ja perheeltä. Oman työn mielekkyys ja mielenkiintoiset projektit ovat perusta työssä viihtymiselle. Nevelissä työskennellessään Antti kokee, että omaa työtä arvostetaan ja siitä on ennen kaikkea hyötyä yhtiölle, asiakkaille sekä ympäröivälle yhteiskunnalle. ”Kokemus siitä, että teemme Nevelissä oikeita asioita auttaaksemme asiakkaitamme, on minulle kaikista tärkeintä.”

”Automaatioinsinöörin luontainen ominaisuus on kiinnittää tekemisessä huomioita prosesseihin ja toimintamalleihin sekä miettiä, miten niitä voisi tehostaa. Yrityksemme olemassaolon tarkoitus Sustainable Everyday Living on tekemiseni ytimessä koko ajan, sillä se tarkoittaa mielestäni myös tehokkuusajattelua. Asioiden tekeminen tehokkaammin lisää säästöjä ja tuloksena on vähemmän esimerkiksi materiaalihukkaa. Datan avulla voimme päätellä, missä voimme saada esimerkiksi lämpöhukkaa pienemmäksi tai vähentää polttoaineen kulutusta ja kehittää sitä kautta energiatehokkuutta entistä paremmaksi. Näin työskentelemme käytännössä kestävämmän arjen hyväksi.”

Antti kertoo tavoitteekseen kehittyä ihmisenä koko ajan, tämän elämän pituisen matkan varrella. ”Yhtiömme arvoista rohkeus uudistua on lähellä sydäntäni, sillä uskon menestyksen tulevan lopulta rohkeudesta kohdata haasteita. Opimme ja kasvamme paremmiksi ihmisiksi yrityksen ja erehdyksen kautta. Opimme, miten voimme tehdä asioita paremmin ja miten vähennämme esimerkiksi jätettä maailmassa. Jokaisella ihmisellä tulisi mielestäni olla elämässään ohjenuorana rohkeus oppia.”

Antti Salmi

Antti Salmi on Lahden, Valkeakosken ja Tampereen kautta Helsinkiin vaimonsa kanssa muuttanut automaatioinsinööri, joka aiemmin matkusteli enemmän ulkomailla ja oli pidempiä aikoja projektikomennuksilla. Työn vastapainoksi Antti kalastaa, sienestää sekä pelaa lauta- ja videopelejä. Musiikilla on tärkeä rooli Antin elämässä. Hän aloitti haitarinsoiton kolmen vanhana, oli bändissä rumpalina ja nykyään hän soittaa kitaraa. Antin tavoitteena on elää merkityksellistä elämää ja kehittyä matkan varrella ihmisenä.

Opit uran varrelta:

1. Ole kärsivällinen, se on hyve
2. Ole aina ystävällinen työtovereillesi, vaikka asiat eivät aina menisikään suunnitellusti
3. Pidä työ ja vapaa-aika tasapainossa