Tietosuojaseloste

Yhdistetty Rekisteriseloste (Henkilötietolaki 10 §) ja informointiasiakirja (Henkilötietolaki 24 §).

1. Rekisterin pitäjä

Vapo Oy
Y-tunnus: 0174817-6
Yrjönkatu 42
40100 Jyväskylä
puh. 020 790 4000

 

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Katja Anttonen,

3. Rekisterin nimi

Vapo Oy:n sekä konsernin Suomen tytäryhtiöiden työnhakijarekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus, henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Työnhakijarekisteri sisältää työnhakijoista tietoja, jotka ovat tarpeen Vapo-konsernin ja
työnhakijan välisen työ- ja/tai asiakassuhteen luomisessa ja ylläpidossa. Rekisteriin
kerätään rekrytointivaiheessa vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia
selvitettäessä työnhakijan soveltuvuutta hänen hakemaansa Vapo-konsernin
työtehtävään. Henkilötietojen kerääminen perustuu työnhakijan suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Vapo-konsernilta työpaikkaa hakeneiden tiedot, kuten:

  • henkilötiedot: nimi, yhteystiedot, syntymäaika samannimisten henkilöiden
    yksilöimiseksi
  • vapaamuotoinen hakemuksen saateteksti ja lisätiedot
  • hakijan koulutus- ja työkokemustiedot
  • hakijan kokemusta ja osaamista kuvaavat tiedot
  • hakijan toivomukset tulevasta työtehtävästä
  • hakija voi myös jättää liitetiedostoina lisätietoa

6. Rekisterin tietolähteet, säännönmukaiset tietolähteet

Työnhakijat jättävät itse tietonsa työnhakijatietokantaan siihen tarkoitukseen suunnitellun
ohjelmiston avulla. Vapo-konsernin työhakemuksia käsittelevät henkilöt voivat täydentää
hakijoiden tietoihin esim. muistiinpanoja työhaastatteluista.

7. Henkilötietojen luovutukset, säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n
tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta Vapo-konsernin ulkopuolelle.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietojen säilytyksessä käytettävät
palvelimet sijaitsevat Suomessa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käytön
jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja
henkilökohtaista salasanaa, jotka on annettu vain rekrytoijille sekä rekrytoiville esimiehille. Sovelluksen käyttäjät on koulutettu rekisterin käyttöön.

Teknisten laitteistojen suojaus on hoidettu huolellisesti. Tietoliikenne käyttäjän päätelaitteen ja palvelimen välillä on suojattu SSL-yhteydellä.

9. Tarkastusoikeus

Hakemuksen lähettäneellä on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot,
oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa
turvattuihin oikeuksiinsa. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2).

10. Tietojen poisto

Hakemukset poistuvat järjestelmästä automaattisesti määräajan kuluttua (avoimet
hakemukset 6 kk ja kohdistetut hakemukset 24 kk). Poistoaika hakemuksen
viimeisimmästä muokkauksesta.