Ryhmä värikkäitä leijoja liitää taivaalla

Bioenergia-alan huippuosaajaksi Vapossa

Osaamisen kehittäminen on keskeinen osa Vapon strategiaa ja visiomme toteuttamista. Tuotamme aktiivisesti uutta tietoa bioenergiasta ja koulutamme henkilöstöämme. Vapo tarjoaa loistavan mahdollisuuden kouluttautua bioenergia-alan erityisosaajaksi.

Kukin liiketoiminta-alueistamme edustaa oman alansa erikoisosaamista ja siksi Vapo avaakin monipuolisesti erilaisia näköaloja bioenergia-alaan – jokaisen oman kiinnostuksen ja kouluttautumishalukkuuden mukaisesti.

Vapon toiminta perustuu tiiviisiin yhteistyöverkostoihin, joissa asioita kehitetään yhdessä. Monen vapolaisen haastavana tehtävänä on ohjata itsenäisesti myös konsernin ulkopuolisia sidosryhmiä.

Oppimismahdollisuudet edistävät työhyvinvointia

Jokaisen vapolaisen kanssa on sovittu omista henkilökohtaisista oppimistavoitteista. Jokaisella on vastuu omasta osaamisesta, mutta yhdessä tekeminen ja osaamisen jakaminen kuvaavat tapaamme tehdä töitä. Sisäisen koulutuksen ja työssä oppimisen ohessa tuemme myös omalla ajalla opiskelua.