Vapon toimintaympäristö

Vapo ja sen konserniin kuuluvat yhtiöt Suomessa, Ruotsissa ja Virossa tuottavat tuotteita ja palveluita pääasiassa kahdella toimialalla: energialiiketoiminnassa ja kasvattamiseen liittyvässä liiketoiminnassa. Kasvattaminen pitää sisällään kasvihuoneissa ja tunneleissa harjoitettavan ammattiviljelyn, harrastajaviljelyn ja viihtyisien elinympäristöjen toteuttami-
sen viherrakentamisen avulla. Vapossa ammattiviljelyn tuotteita kehitetään globaaleilla markkinoilla hyvin tunnetun Kekkilä Professional -brändin alla. Vapon omistama perinteikäs Kekkilä Garden on puolestaan puutarha-alan markkinajohtaja Suomessa. Ruotsissa viherliiketoimintaa toteutetaan jo 1600-luvulla perustetun Hasselfors Garden -brändin alla.

Yhtiön toimintaympäristö on juuri nyt voimakkaassa murroksessa. Ilmaston lämpeneminen ja sen mukanaan tuomat rajoitteet ei-uusiutuville polttoaineille, kaupungistuminen ja kasvava lähiruuan tarve yhdessä elinympäristöjen saastumisen ja monia maita vaivaavan kuivuuden
kanssa luovat meille samaan aikaan sekä uhkia että mahdollisuuksia. Muutosta vauhdittaa myös digitalisaatio, joka tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa.

Vapo on uudistanut strategiansa ja rakenteensa ja on nyt valmiina muutokseen. Tavoitteenamme on vähentää hallitusti riippuvuuttamme energiaturpeesta ja kasvattaa sen sijaan turpeesta valmistettavien kasvualustojen ja eläinkuivikkeiden osuutta liiketoiminnassamme. Lisäksi vastaamme yhä monipuolisemmin kaupungeissa asuvien kuluttajien tarpeeseen luoda vihreyttä ympärilleen.

Siirrymme energialiiketoiminnassa pidemmälle arvoketjuissa eli polttoaineina myytävien turpeen, puuhakkeen ja pelletin suhteellinen osuus tulee vähenemään ja tilalle tulee osaamiseemme perustuvia räätälöityjä energiaratkaisuja ja digitaalisia palveluita. Uudessa toimintamallissa tuotamme osan palveluista yksin, mutta entistä enemmän tuotamme niitä yhdessä asiakkaidemme ja partnereidemme kanssa. Uusiutuvat polttoaineet ovat jo nyt
merkittävä osa polttoainepalettiamme, ja niiden osuus tulee entisestään kasvamaan.
Meidän täytyy myös keksiä turve uudelleen eli kehittää turpeesta ja muista luonnonmateriaaleista aivan uusia pitkälle jalostettuja tuotteita, joka tuovat meille
uutta liikevaihtoa ja asiakkaillemme lisäarvoa.

Merkittävimmät toimintamme ja strategiamme uudistamista ohjaavat megatrendit ovat ilmaston muutos, kaupungistuminen, digitalisaatio sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvointi. Tunnistamalla toimintaamme vaikuttavat trendit pystymme paremmin ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia. Se auttaa meitä vastaamaan niihin paremmin.