Yhtiökokous

Vapo-konsernissa ylin päätöksentekoelin on Vapo Oy:n yhtiökokous. Yhtiökokous kutsutaan yhtiöjärjestyksen (liite 1) mukaan koolle kirjatulla kirjeellä osak­keen­omistajalle osake­luetteloon ilmoite­tulla osoitteella viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuo­sittain hal­lituksen määräämänä päi­vänä toukokuun loppuun mennessä joko Jy­väskylässä tai Helsingissä.

Yhtiökokous valitsee Vapo Oy:n hallituksen sekä sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan noudattaen omistajien välisessä osakassopimuksessa sovittua.

Vapo Oy on kahden osakkaan omistama, joten yhtiökokouksen pöytäkirjaa ja päätösesityksiä ei ole tarvetta julkaista internet-sivuilla. Tehdyistä nimityksistä julkaistaan erillinen tiedote. Tilinpäätös liitetietoineen julkaistaan internet-sivuilla.