Toimitusjohtaja

  1. On vastuussa yhtiön ja konsernin päivittäisestä johtamisesta yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
  2. Raportoi sekä hallitukselle että hallintoneuvostolle.
  3. Vastaa konsernin strategian ja toimintasuunnitelmien valmistelusta ja esittelystä hallitukselle hyväksyttäväksi.
  4. Informoi säännöllisesti hallitusta yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilasta.
  5. Esittelee hallituksen päätettäväksi tulevat asiat, ellei esittelyä anneta vastaavan liiketoimintajohtajan tehtäväksi.
  6. Toimii hallituksen valiokuntien esittelijänä.

Toimitusjohtajan ja hallituksen työnjaosta on kerrottu tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä (liite 2) sekä Vapo Oy energialiiketoiminnan johtoryhmän työjärjestyksessä (liite 5).

Toimitusjohtajan palkkiot ja työsuhteeseen liittyvät ehdot on selvitetty osiossa Johdon palkitseminen.

Toimitusjohtajana 29.5.2017 alkaen toimii:

Vesa Tempakka, s. 22.7.1963, ekonomi
Keskeinen työkokemus: Tetra Pak: useita tehtäviä 1993-2008, DeLaval Finland: toimitusjohtaja 2008-2012, K.Hartwall Oy Ab : CEO 2012 -2017

Ei osakeomistusta.