Nimitysvaliokunta

Hallinnointikoodin tarkoittamaa nimitysvaliokuntaa ei ole tarpeen perustaa yhtiön omistusrakenteesta johtuen.

Hallituksen monimuotoisuusperiaate

Omistajaohjauspäätöksen mukaisesti hallituksen valinnassa keskeisiä perusteita ovat ehdokkaiden kokemus ja asiantuntemus, hallituksen yhteistyökyvyn ja monipuolisen osaamisen varmistaminen sekä valtioneuvoston asettamien tasa-arvotavoitteiden noudattaminen. Valtio varmistaa molempien sukupuolten riittävän edustuksen yhtiöiden hallituksissa.