Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnan (Personnel Committee), tehtävänä on tehdä hallitukselle ehdotukset johdon palkoista ja palkitsemisjärjestelmistä sekä johdon nimitysasiat. Henkilöstövaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kolme hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joilla on riittävä kokemus ylimmän johdon työehdoista ja kompensaatiojärjestelmistä. Henkilöstövaliokunta kokoontuu tarvittaessa. Valiokunnan työjärjestys on liitteenä (liite 4).

FY2019 Tilikaudella 1.5.2018-30.4.2019 henkilöstövaliokunta kokoontui 10 kertaa. 

Tarkastusvaliokunta käsitteli kokouksissaan johdon pitkän- ja lyhyen aikavälin palkitsemista sekä johdon palkitsemisjärjestelmään kuuluvia henkilöitä.