Hallintoneuvosto

Vapo Oy:llä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 8 ja enintään 10 varsinaisen yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä sekä kolme henkilöstön kahdeksi vuodeksi kerrallaan keskuudestaan valitsemaa henkilöstöedustajaa.

Hallintoneuvosto toimii osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen (liite 1) määräysten mukaisesti ja sen tehtävänä on:

  1. Valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.
  2. Antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastukertomuksesta.
  3. Antaa yhtiön hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.
  4. Antaa yhtiökokoukselle lausunto niistä tilanteissa, joissa osakeyhtiölaki edellyttää hallintoneuvoston lausuntoa.

Hallintoneuvoston palkkiot on selvitetty osiossa Johdon palkitseminen.