Vapon strategia tiivistyy kolmeksi päätökseksi

 1. Tuomme arvoa asiakkaillemme olemalla maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa.
 2. Luomme uusia ja innovatiivisia liiketoimintaratkaisuja vahvuuksiemme pohjalta.
 3. Parannamme merkittävästi Kekkilän arvoa.

Näihin mahdollisuuksiin tartumme asettamalla konkreettiset tavoitteet koko henkilöstölle ja seuraamalla aktiivisesti toimenpiteiden edistymistä. Toimintamme perustuu hyvään yhteistyöhön ja osaamiseen.

Kehitämme Vapoa työpaikkana, jossa tavoitteet ohjaavat toimintaa ja jokaisen on hyvä tehdä töitä.

Brutaalit faktat energiasta

Olennaista Vapon strategian määrittämisen kannalta oli tunnustaa brutaalit faktat ilman vaaleanpunaisia silmälaseja:

 • Euroopan energiamarkkinat murroksessa
 • Lämmön kysyntä laskee
 • Luonnonvarat ehtyvät
 • Turpeen käytön tulevaisuuteen liittyy riskejä

Arvoa paikallisesti ja asiakkaalle

Tuomme arvoa asiakkaillemme olemalla maailman paras osaaja lähienergian arvoketjussa.

 • Meillä on aktiiviset asiakasyhteydet
 • Kehitymme polttoainemyyjästä palvelujen tuottajaksi
 • Kasvatamme energialiiketoimintaa kannattavasti

Ympäristöä arvostaen

Toimimme vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Ympäristöpäämäärämme ovat:

 • Luonnonvarojen kestävä käyttö
 • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
 • Materiaalitehokkuuden parantaminen
 • Jätekuormituksen minimointi
 • Kestävän kehityksen edistäminen tiiviissä yhteistyössä koko arvoketjun kanssa
 • Vihreä toimisto

Arvomme ovat: Vastuullisuus, Tulosnälkä ja Uusiutuminen