Vapo Ventures

Vapo Ventures kehittää ja kaupallistaa Vapon uusia liiketoimintoja, jotka perustuvat yhtiön vahvuuksiin, raaka-ainevaroihin, osaamiseen ja verkostoihin. Uudet liiketoimintaratkaisut liittyvät luonnonvarojen kestävään käyttöön jalostusasteen nostamiseksi energiatuotteiksi tai uusiksi käyttöhyödykkeiksi.

Vapo Ventures luo näistä lähtökohdista luonnon kannalta kestävää ja taloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa, jossa asiakkaat ovat toiminnan keskiössä.

Ensimmäinen Vapo Ventures -startup on Vapo Clean Waters Oy, joka tarjoaa ratkaisuja luonnonvesien käsittelyyn. Vapo Fibers jalostaa innovatiivisia ja ekologisia turvekuituratkaisuja teollisuudelle.Viimeisin uusi alku on kaupallistamisvaiheessa oleva teknisten hiilituotteiden Vapo Carbons. 

Jos sinulla on idea