Permisuo

Vapo Polttoaineet -liiketoiminta-alue

Vapo Polttoaineet liiketoiminta-alueen vastuulla on polttoaineliiketoiminnan kehitys, turvetuotannon suunnittelu- ja kehitystoiminnot sekä tuotantoalueiden luvitus ja tuotannosta poistuvien alueiden jälkikäyttösuunnittelu. Varsinainen turvetuotanto ja logistiikkapalvelut on ulkoistettu aliurakoitsijoille.

Lisäksi Polttoaineet –liiketoiminta-alue vastaa metsäpolttoaineiden ja puusivutuotteiden valtakunnallisesta hankinnasta.