Vapon vuosikertomus ja konsernin yritysvastuuraportti on julkaistu verkossa

​Vapon vuosikertomus 1.5.2017-30.4.2018 ja konsernin yritysvastuuraportti 2017 on julkaistu Vapon verkkosivuilla. Raportit ovat luettavissa seuraavissa osoitteissa:

Vuosikertomus Vapon vuosi: https://www.vapo.com/avainluvut
Konsernin yitysvastuuraportti 2017: https://www.vapo.com/yritysvastuu