Turvetuotannon ympäristöriskit ja niiden hallinta

Turvetuotannon vesiensuojelulliset ympäristöriskit liittyvät valumavesien tulva- ja ylivirtaamatilanteisiin sekä happamien sulfaattimaiden hallintaan.

Keskeistä ympäristöriskien hallinnassa on riskien tunnistaminen ja hallintamenetelmien kehittäminen. Tästä johtuen Vapo on mukana useassa turvetuotannon vesiprojektissa.   

Ympäristöriskien toteutumista estetään vesiensuojelurakenteilla, työohjeilla, työmenetelmillä sekä henkilöstölle ja urakoitsijoille suunnatulla koulutuksella.