Jatkuvatoiminen mittaus

Jatkuvatoiminen mittaus on osa Vapon monitoroinnin kehityshanketta, jossa tutkitaan uudenlaista mittaustekniikkaa ja tulosten reaaliaikaista julkaisemista. Mittalaitteiden kalibrointi on vaatinut paljon kehitystyötä. Jatkuvatoiminen mittaus ei tule korvaamaan perinteistä käsinäytteenottoon perustuvaa päästötarkkailua.

Vapo Oy tilasi alkuvuodesta 2013 Metsolta palvelun, johon kuuluu kaikkiaan 30 jatkuvatoimista vedenlaadun ja virtaaman mittausasemaa, mittausasemien huolto ja ylläpito sekä varmennetut mittaustulokset.

Ensimmäiset viisi mittaria asennettiin keväällä 2013 Alajärvellä, Ähtärissä, Kiteellä, Taipalsaarella ja Tammelassa sijaitseville turvetuotantoalueille. Tavoitteena on, että kaikki mittausasemat ovat käytössä kesällä 2015.

Vedenlaadun mittausraportit löytyvät Valmet sivustolta– jatkuvatoiminen mittaus.