Nuori nainen kokeilee vettä rantakalliolta

Ympäristökoulutus ja -tiedotus

Tähän osioon olemme koonneet koulutusmateriaalia, esitteitä, videoita sekä vastauksia meiltä usein kysyttyihin asoihin, jotka liittyvät turvetuotannon vesistövaikutuksiin ja vesiensuojeluun.