Miten veden humuspitoisuutta seurataan?

Turvetuotannon päästötarkkailussa veden humuspitoisuutta seurataan epäsuorasti veden kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn) ja veden väriarvon avulla. Niiden arvot ovat sitä suuremmat, mitä enemmän vedessä on humusta.

Pullot

Veden väriarvon määrityksessä käytetään platina-asteikkoa, missä tutkittavaa vettä verrataan platina-asteikkoon. Sameat näytteet suodatetaan ennen analyysiä, jolla voidaan vähentää väriä aiheuttavan aineksen kuten levien ja kiintoaineen vaikusta määritystulokseen. Väriarvon yksikkö on mg Pt/l.

Veden kemiallisen hapenkulutuksen arvo (CODMn) tarkoittaa KMnO4:n (kaliumpermanganaatti) aiheuttamaa kemiallista hajoamista kiehuvassa vedessä 20 minuutin aikana hapenkulutuksella mitattuna. Määritys kuvaa kaikkea näissä oloissa tapahtuvaa veden sisältämän aineksen, kuten humuksen ja eloperäisen kiintoaineen, hapettumista ja niiden määrää vedessä. Kemiallisen hapenkulutuksen yksikkö on mg O2/l.