Humusvesi

Tietoa humuksesta

Näille sivuille on koottu tietoa humuksesta: mitä se on, kuinka se korreloi veden värin kanssa, mitä humukselle tapahtuu vesistössä, kuinka humuspitoisuutta seurataan ja mikä on turvetuotannon osuus vesistöjen humuskuormituksesta.

Mitä humus on?

Humus on osa luonnonvesissä esiintyvästä eloperäisestä eli orgaanisesta aineksesta. Humus koostuu monimutkaisista, pitkälle hajonneista hiiltä sisältävistä yhdisteistä. Humus esiintyy veteen liuenneena tai kolloideina. Se värjää veden kellertäväksi tai ruskeaksi pitoisuudesta ja koostumuksesta riippuen.

Humusta ei tule sekoittaa kiintoaineeseen. Kiintoaine on hiukkasista koostuvaa aineista, joka voidaan pidättää suodattamalla. Humus veteen liuenneena aineena antaa vedelle värin.

Vertaus: Jos teepussin sisältämä teepuru nähtäisiin kiintoaineena, olisi teejuoma "humuksen" värjäämää ja maustamaa vettä.   Teepussi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Humus on

  • Hajoavasta eläin- ja kasviaineksesta sekä eliöiden eritteistä maatumisprosessissa muodostuvaa erittäin hienojakoista eloperäistä ainesta.
  • Humuksen hiukkaskoko on aina alle 0,45 mikrometriä.
  • Maaperän humusta liukenee ja kulkeutuu sadevesien huuhtomana vesistöihin.
  • Aiheuttaa pääasiassa vesiemme kellertävänruskean värin.
  • Kuuluu luonnollisena osana vesiekosysteemiin.

Kiintoaine on

  • Orgaanista eli eloperäistä ainesta tai elotonta kivennäismaa-ainesta.
  • Voi koostua elävästä tai kuolleesta eloperäisestä aineksesta. Näin ollen esimerkiksi levät, turve ja savi ovat kaikki kiintoainetta.
  • Kiintoaineen ja luenneen aineen hiukkaskoon rajana voidaan pitää 0,45 mikrometriä.
  • Hajoamaton osa kiintoaineesta kerrostuu järven tai joen pohjalle, jolloin se muodostaa osan sedimentistä.