Opettaja opastamassa oppilaita

Ympäristökoulutus

Vapo kouluttaa henkilöstöään ja urakoitsijoitaan säännöllisesti. Vuonna 2012 toteutettiin koko organisaation kattava koulutusohjelma turvetuotannon vesiensuojelurakenteiden toimivuuden varmistamiseksi. Koulutuspäiviä kertyi noin 3500. Koulutusta jatketaan tänä vuonna, minkä lisäksi ympäristökoulutusta kohdennetaan erityisesti kuormaus- ja kuljetusyrittäjille.

Osa Vapon ympäristökoulutuksesta toteutetaan verkkokoulutuksena.

Vedenlaadun perusteet – kaikille avoin koulutusmateriaali

Vedenlaadun perusteet -verkkokurssin tarkoitus on toimia tietopakettina, jossa perehdytään Suomen luonnonvesien luontaisiin ominaisuuksiin, veden laatuun vaikuttaviin tekijöihin, vesistökuormitukseen sekä turvetuotannon kuormituksen hallintaan. Kurssi on tarkoitettu henkilöstölle, urakoitsijoille ja muille sidosryhmille. Kurssin materiaaliin voi tutustua oheisen linkin kautta.