Sompaneva - Parkano

Sompanevan laavu - Sompalaavu - valmistui kesällä 2015 ja se on rakennettu noin 13 hehtaarin kosteikon reunalle. Sompanevan lintukosteikko on vanhaa turvetuotantoalueen pohjaa, joka ennallistuu ensin kosteikoksi ja lopulta suoksi. Kosteikon ympärillä on osittain luonnollista ja osittain rakennettua penkkaa. Kosteikolle on rakennettu linnuille pesimäsaarekkeita ja reunoille sekä penkoille kylvetty nurmiseosta riistalle. Vesisyvyys kosteikolla on 0,5-1,5 metriä. Lintulajeina kosteikolla on nähty joutsenia ja muita vesilintuja kuten sorsia ja taveja.

Osoite

Mustajärventie 422, Parkano

Yhteystiedot

Ari Laukkanen, hankesuunnittelija, ari.laukkanen (at) vapo.fi, p. 020 790 6521