Satamakeidas – Honkajoki

Satamakeitaan lintutorni ja laavu sijaitsevat lintukosteikkojen juurella, jotka ovat entistä turvetuotantoalueetta.

Satamakeitaan alue oli ennen tuotannon alkamista lampareista suota, joka jälkikäytön kautta ikään kuin palaa entisaikaan. Seuraavien parinkymmenen vuoden aikana tälläkin alueella vapautuu suopohjia kymmeniä hehtaareja. Satamakeitaalla on parhaimmillaan ollut yli 1000 hehtaaria tuotantoaluetta.

Lintutornin itäpuolella on soistunut, heinittynyt ja pensoittunut suopohja, joka on kooltaan noin 5 hehtaaria. Alue on saanut kehittyä turvetuotannon jälkeen jo kymmenisen vuotta. Vapaita vesialueita on suhteellisen vähän, joskin suurten ojien varret ovat edelleen linnuille uimakelpoisia. Eri puolille aluetta on myös sijoitettu runsaasti pönttöjä, mm. telkille.

Tornin länsipuolella oleva lintukosteikko on kooltaan 17 hehtaaria. Sen syvyys vaihtelee paikoitellen jopa kolmeen metriin saakka. Siksi siellä viihtyvät mm. telkät ja mustakurkku-uikku.

Sukellussyvyyttä on siis riittävästi sellaisille lajeille, jotka hakevat ravintonsa veden pohjasta sukeltamalla. Lintuvesi on monipuolinen ympäristö, jossa vaihtelevat matalat rannat, tiheät pensaikot ja pienet hiekka- ja turvesaarekkeet.

Satamakeitaan turvetuotantoalueen koko on tällä hetkellä noin 530 hehtaaria.

Osoite ja ajo-ohje

Lintutornin osoite on Lammasviita 121, Honkajoki. Tornin vieressä on pieni pysäköintipaikka, joten pääset autolla aivan perille.

Yhteystiedot

Ari Laukkanen, hankesuunnittelija, ari.laukkanen (at) vapo.fi, p. 020 790 6521

Satamakeidas kartta