Lylyneva - Parkano

Lylynevan laavu Parkanossa valmistui keväällä 2016 17 hehtaarin kosteikon reunalle. Laavun materiaalihankinnassa sekä rakentamisessa hyödynnettiin paikallisia yrityksiä. Lintukosteikko toimii lintujen levähdyspaikkana, mutta myös turvetuotantoalueen vesienkäsittelyrakenteena. Paikallinen metsästysseura harrastaa kosteikolla lintujen ruokkimista ja paikalla onkin havaittu runsas määrä eri lintulajeja sekä pesiä.

Osoite

Lylynevantie 257, Parkano

Yhteystiedot

Ari Laukkanen, hankesuunnittelija, ari.laukkanen (at) vapo.fi, p. 020 790 6521