Jyrsiturpeen tuotanto karheen siirtomenetelmällä

Siirtomenetelmässä auma syntyy karheita yhdistämällä. Karheensiirtomenetelmässä kolme ensimmäistä vaihetta eli jyrsintä, kääntäminen ja karheaminen ovat samoja kuin hakumenetelmässä. Menetelmässä turve varastoidaan kentällä yhdelle saralle koko saran mittaiseen aumaan.

Tämä tapahtuu niin, että traktorin vetämällä hihnakuormaajalla siirretään saran keskellä oleva karhe seuraavalla saralla olevan karheen päälle. Sen jälkeen kahden saran karhe siirretään samalla tavalla kolmannelle saralle. Siirto voidaan toistaa 4-6 kertaa. Sama toistetaan toiselta puolelta siten, että keskelle muodostuu lopputuloksena auma, johon on kerätty 8-12 saran turve. Tällaisia keräilykertoja, satoja, on keskimäärin 15-20 kesässä.

Näin rakennetut aumat on tarkoitettu talvitoimituksiin, koska ne eivät sijaitse ajoteiden varrella. Poiskuljetusta varten niiden luo rakennetaan talvitie.

 

Karheen siirto