Tuotantomenetelmät

Turpeen tuottamiseen Vapo on kehittänyt useita menetelmiä. Käytetty menetelmä riippuu mm. siitä tuotetaanko jyrsin- vai palaturvetta ja onko tuotantoalue suuri ja yhtenäinen vai koostuuko se useista pienemmistä erillisistä alueista.

Jyrsinturpeesta pääosan Vapo tuottaa hakumenetelmällä. Sen lisäksi käytetään imukokoojavaunu-menetelmää, mekaanista kokoojavaunu-menetelmää ja karheen siirtomenetelmää. Palaturpeen tuottamiseen on kehitetty oma tuotantokoneketju.

Periaatteena kaikissa Vapon kehittämissä menetelmissä on traktorien hyödyntäminen vetokoneena. Muu tuotantokalusto on Vapon kehittämää ja valmistettu omassa konepajassa ja alihankintaverkoston konepajoissa.

Vapo vastaa turvetuotannon kokonaisuudesta, mutta turpeen tuottamisesta vastaavat alueelliset kokonaisurakoitsijat, jotka edelleen palkkaavat työntekijät tai tekevät sopimuksia aliurakoitsijoiden kanssa.Samoin turpeen lastauksesta ja kuljetuksista vastaavat yksityiset yrittäjät.