Pohjoisen alueen tarkkailuraportit

Pohjois-Suomessa, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueella, osa turvetuotannon tarkkailusta toteutetaan vesistöalueittain. Lisäksi osa tarkkailuista toteutetaan yhteistarkkailuna, jolloin samassa raportissa on päästö- ja vesistötarkkailun tulosten lisäksi myös käyttö- ja kalatarkkailun tuloksia.

2017

2016

2015

2014

2013