Kuituvalokset

Kuituvalostuotteita käytetään yleisesti pakkausteollisuudessa. Esimerkiksi jokaisen tuntemat kananmunien pakkauslevyt valmistetaan tällä menetelmällä. Ympäristöystävällisenä tuotteena kuituvalokset ovat yleistyneet myös elektroniikan pakkauksissa, joissa ne korvaavat esimerkiksi styroksia.

Kokemuksemme mukaan lyhyttä turvekuitua voidaan käyttää 20-30%:n pitoisuuksina korvaamaan kierrätyskuitua kuituvaloksissa. Hyvälaatuisen sanomalehtikierrätyskuidun saatavuus heikkenee vuosi vuodelta digitaalisaation vähentäessä perinteisten sanomalehtien kysyntää. Näin ollen kierrätyskuituja käyttävät teollisuudenalat joutuvat etsimään korvaavia kuitulähteitä, mihin turvekuitu tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon.

Kuituvaloksissa turvekuidun erityisominaisuuksista korostuvat mm. raaka-aineen hydrofobisuus, oilofiilisyys sekä antibakteeriset ja fungistaattiset ominaisuudet. Kuituvalokset lopulliset ominaisuudet määräytyvat käytetyn kuitusekoitteen ja muiden komponenttien määrästä tuotteessa.

Turvekuitua sisältävät kuituvalokset ovat kompostoitavissa ja ne voidaan hävittää energiajätteen joukossa.

Ecopulp valmistaa kuituvalostuotteita

Ecopulp valmistaa kuituvalostuotteita Kouvolassa. ”Olemme ottaneet turvekuidun käyttöön pääraaka-aineemme, kierrätyspaperin, rinnalle. Turvekuitu on puhdas luonnontuote, joka ei sisällä painovärejä tai paperin valmistuksessa käytettäviä kemikaaleja. Tämä on tärkeää esimerkiksi valmistamissamme taimitassuissa, joissa turvekuitu maatuu luontoon muutamassa vuodessa, kun istutettu puuntaimi on kasvanut riittävän suureksi ja taimen suojaustarvetta ei enää ole”, sanoo Ecopulpin toimitusjohtaja Ari
Henttonen.