Vapo Clean Waters Oy – luonnonmukaisten vesienkäsittelyratkaisujen edelläkävijä


Suomalaiset arvostavat puhdasta vettä. Eri maankäyttömuodot vaikuttavat luonnonvesien tilaan. Vesienkäsittely voi olla tuottavalle toiminnalle välttämätöntä tai sillä on saavutettavissa tuottavuuden paranemista. Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän vuotuista sadantaa, mikä myös osaltaan luo tarvetta mm. hulevesien käsittelylle ja tulvien tasaukselle. Vesienkäsittelyratkaisujen toteuttaminen on yhä useammalla toimialalla ympäristöluvan tai vastuullisen toiminnan edellytys.

Vapo Clean Waters Oy on Vapo Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Clean Waters nojaa Vapon turvetuotantoon liittyvään vesienkäsittelykokemukseen: vesistöjen kuormitusta voidaan vähentää luonnonmukaisin keinoin.

Clean Waters tarjoaa luonnonmukaisten vesienkäsittelyratkaisujen asiantuntija-, suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitopalveluja. Tutustu palveluihin Clean Watersin omilla nettisivuilla.

Toimimme puhtaiden vesien puolesta.