Usein kysyttyä

1. Mitä tekniset hiilituotteet ovat?

Yleisesti ottaen tekniset hiilituotteet ovat nimensä mukaisesti eri puhtausasteisiin jalostettua hiiltä, joita käytetään muuhun kuin energian tuottamiseen. Teknisiä hiiliä ovat mm. hiilimusta, aktiivihiili ja hiilikuitu. Niitä käytetään esimerkiksi painovärinä, lisä- ja väriaineena kumi- ja muovituotteissa, adsorptiomateriaalina nesteiden ja kaasujen suodatukseen sekä hi-tech sovelluksina mm. grafeenina ja fullereenina.

Teknisiä hiiliä valmistetaan öljyteollisuuden sivutuotteista, kivihiilestä, puusta, turpeesta ja kookospähkinän kuoresta tai jostakin muusta orgaanista alkuperää olevasta raaka-aineesta. Vapo Carbons käyttää lähtöaineena ekologisesti tuotettua turvetta.

2. Miten teknisiä hiilituotteita valmistetaan?

Yleisimmin korkean hiilipitoisuuden saavuttamiseksi käytetään koksausta. Tällöin raaka-aineesta poistuu mm. vetyä, happea ja typpeä sisältäviä yhdisteitä ja hiili rikastuu. Koksaus tehdään nostamalla raaka-aineen lämpötilaa hapettomissa olosuhteissa yli 600˚C:een, tyypillisesti noin 900˚C lämpötilaan. Poistuvia kaasuja voidaan käyttää mm. energian tuotannossa.

Vapo Carbonsilla on käytössään koksausta energiatehokkaampi menetelmä, jonka avulla tuotteemme ovat tasalaatuisempia ja vähätuhkaisempia kuin koksauksella tuotetut laadut. Edelleen menetelmämme avulla teknisiin hiilituotteisiin on mahdollista tuoda esimerkiksi kemiallisia erityisominaisuuksia. Kilpailullisista syistä emme kommentoi menetelmää tarkemmin.

Teknisiä hiiliä jatkojalostetaan käyttötarkoitusta varten – esimerkiksi aktivoidaan, rakeistetaan, pelletöidään, kuidutetaan, liitetään kantoaineeseen tai puhdistetaan.

3. Miksi turpeesta kannattaa tehdä teknisiä hiilituotteita? Mitkä ovat kilpailuedut?

Vapo Carbonsilla on käytössään ainutlaatuinen menetelmä, jonka avulla tuotteemme ovat tasalaatuisempia ja vähätuhkaisempia kuin koksaamalla valmistetut hiilituotteet. Tuhka rikastuu perinteisissä teknisten hiilien valmistusprosesseissa lopputuotteisiin heikentäen sen laatua. Vapo Carbonsin valmistusmenetelmällä tuhkan määrää lopputuotteessa voidaan vähentää. Alhainen tuhkapitoisuus on yksi tärkeimmistä teknisten hiilien laatuun vaikuttavista tekijöistä.

Tekniset hiilet valmistetaan turpeesta, jonka raaka-aine varat ovat Vapon hallinnassa ja lähellä tuotantoa. Voimme siten taata pitkän tähtäimen saatavuuden sekä luotettavan toimituksen asiakkaille.

Vapo Carbonsin menetelmällä valmistetut tekniset hiilituotteet omaavat perinteisiin hiilituotteisiin verrattuna erityisominaisuuksia, jotka monipuolistavat niiden käyttöä teollisuudessa.

4. Onko turpeesta valmistettu tekninen hiili kestävästi tuotettua tai uusiutuvaa?

Vapon turvevalmisteiden tuotanto on vastuullista, ekologisesti kestävää ja tarkoin lailla ja asetuksilla säädeltyä toimintaa.

Turvetuotannon ekologinen kestävyys on varmistettu monin tavoin vaikka varsinaista kestävyys- sertifikaattia turpeelle ei ole vielä olemassa. Turvetuotantoon ei käytetä lainkaan luonnontilaisia soita. Turvetuotannossa on vain < 1 % Suomen turvemaiden kokonaispinta-alasta. Uusien tuotantoalueiden luvitusprosessin yhteydessä selvitetään aina alueen ekologia ja vesistöpäästöjä valvotaan viranomaisten vaatimusten mukaan. Lupia ei myönnetä ekologisesti merkittäville suoalueille. Tuotannon jälkeen seuraava maankäyttömuoto harkitaan tapauskohtaisesti: metsitys, ennallistaminen, muuttaminen lintukosteikoksi tai pelloksi. Ennallistettu tuotantoalue maisemoituu muutamassa vuodessa.

5. Miksi Vapo on kiinnostunut teknisten hiilien tuotannosta ja liiketoiminnasta?

Vapo Ventures kehittää ja kaupallistaa uusia ja innovatiivisia liiketoimintaratkaisuja, jolla varmistetaan tulevaisuuden toimintaedellytykset. Uudet alut perustuvat Vapon vahvuuksiin: osaamiseen, omaisuuteen ja verkostoihin. Yksi Vapon vahvuuksista on turve, jolla on kaupallista potentiaalia energian lisäksi monella muulla sektorilla. Turvetta voidaan käyttää Vapon Carbons hiilituotteiden ja Vapo Fibers kuitutuotteiden raaka-aineena.

Turpeesta valmistetaan jo nyt hiilituotteita ja Vapo Carbonsin kehittyneen prosessitekniikan ansiosta turpeen käyttö teknisten hiilien valmistamiseksi on entistä helpompaa ja lopputulos laadukkaampi. Vapo Carbonsilla on potentiaalia nousta lähivuosina merkittäväksi liiketoiminnaksi koko yhtiön kannalta.

6. Kuinka suuret ovat teknisten hiilien markkinat?

Teknisten hiilien maailmamarkkina on noin 40 miljardia euroa vuodessa ja vuotuinen kasvu on noin 10 %. Vapo tulee keskittymään valikoituihin asiakassegmentteihin, joissa Vapon valmistusmenetelmillä tuotetulla materiaalilla on eniten lisäarvoa asiakkaille.

7. Miten Vapon kehittämä menetelmä poikkeaa aikaisemmista? Mitä uutta siinä on?

Yleisimmin korkean hiilipitoisuuden saavuttamiseksi käytetään koksausta. Tällöin raaka-aineesta poistuu mm. vetyä, happea ja typpeä sisältäviä yhdisteitä ja hiili rikastuu. Koksaus tehdään nostamalla raaka-aineen lämpötilaa hapettomissa olosuhteissa yli 600˚C:een, tyypillisesti noin 900˚C lämpötilaan. Poistuvia kaasuja voidaan käyttää mm. energian tuotannossa.

Vapo Carbonsilla on käytössään koksausta energiatehokkaampi menetelmä, jonka avulla tuotteemme ovat tasalaatuisempia ja vähätuhkaisempia kuin koksauksella tuotetut laadut. Edelleen menetelmämme avulla teknisiin hiilituotteisiin on mahdollista tuoda esimerkiksi kemiallisia erityisominaisuuksia. Kilpailullisista syistä emme kommentoi menetelmää tarkemmin.

Teknisiä hiiliä jatkojalostetaan käyttötarkoitusta varten – esimerkiksi aktivoidaan, rakeistetaan, pelletöidään, kuidutetaan, liitetään kantoaineeseen tai puhdistetaan.