Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 24.6.2015
Päivitetty 25.8.2017

1. Rekisterinpitäjä

Vapo Oy
Yrjönkatu 42
PL 22, 40101 Jyväskylä Y-tunnus: 0174817-6 Puhelin: 020 790 4000

2. Yhteydenotto rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Kalho
Osoite: Vapo Oy, PL 22, 40101 Jyväskylä Sähköposti: info (at) vapo.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vapo Oy:n ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaan liittyvien tuotteiden toimittaminen ja palveluiden toteuttaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakastietoa käsitellään taloushallinnossa ja useissa liiketoimintoja palvelevissa toiminnanohjausjärjestelmissä asiakasydintiedon ollessa keskeinen asiakastiedon lähde konsernin sisällä. Asiakasydintieto, joka on organisaation yhteisesti käytössä olevaa asiakkaista kerättyä tietoa ja on luonteeltaan pysyvää, sisältää seuraavia tietoja:

  • Yleistiedot esim. Toiminimi, Asiakkaan nimi, LY-numero, Sosiaaliturvatunnus
  • Kontaktitiedot esim. yritysten kohdalla päättäjätiedot
  • Markkinointiluvat
  • Yhteystiedot esim. laskutus- ja toimitusosoitteet, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, kunta- ja maakuntatiedot
  • Segmentointitiedot esim. toimialakoodi
  • Laskutukseen liittyvät tiedot esim. laskutustapa, luottovakuuden määrä ja luotto- vakuutuspäätökset.
  • Tekniset tiedot esim. eri järjestelmien ID-numerot

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tuotteiden toimittamiseksi ja palveluiden toteuttamiseksi tarvittavat tiedot saadaan Vapo Oy:n ja sen tytäryhtiöiden rekistereistä sekä asiakkailta itseltään, joiden tietoja päivitetään heidän ilmoituksestaan.

Yritysten ja yksityishenkilöiden perustiedot toimittaa Fonecta Enterprise Solutions Oy.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolelle.
Erilaisissa toimenpiteissä kuten esimerkiksi saatavien perinnässä ja asiakastyyty- väisyystutkimuksissa käytetään ulkopuolisia toimijoita, jotka toimivat tiedon käsitteli- jöinä rekisterinpitäjän lukuun.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Rekisteritulosteet säilytetään lukituissa tiloissa.

Atk:lla käsiteltävät aineistot:

Rekisterit on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttö- tai lukuoikeus on tehtävän mukainen ja perustuu käyttäjärooleihin, joille on määritetty oikeus tehtävänmukaisiin toimintoihin. Käyttöoikeuksista vastaavat järjestelmien pääkäyttäjät.

10.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.