Kosteikko Soidinsuo, Pielavesi

Myydään harrastus- ja virkistyskäyttöön soveltuva erinomainen kosteikkokohde. Täällä pääset kokemaan niin metsästyksellisiä elämyksiä tai muuten virkistymään upean luontokohteen äärellä.

Pielaveden kunnan Petäjäjärven alueella kiinteistöt Kt. 595-427-15-1, 595-427-5-62 sekä 595-427-5-49 yhteispinta-ala noin 58,675 hehtaaria.

Kosteikot toimivat vesilintujen pesimis- ja levähdyspaikkana. Kohteet ovat tunnettu hyvistä lintukannoista. Lisäksi kosteikot lisäävät alueellista sekä paikallista luonnon monimuotoisuutta.

Kaupan kohteen reuna-alueet kasvatusmetsä vaiheessa, joten metsähoitamalla täältä tulevaisuudessa myös mahdollisia puukauppatuloja. Täällä toteutat omat metsä- ja luontoaktiviteetti unelmat. Soidinsuon kosteikolle ensiluokkainen saavutettavuus paikallistiestön kautta, kantava tie perille asti. Näin upeaa monikäyttökohdetta on harvoin tarjolla!

Kauppa kohteesta käydään Huutokaupat.com -sivustolla, kohdenumero 921315

Lähtöhinta 40 000 €

 

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset.

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Alueisiin omatoimisesti tutustuttaessa ja joihin pääsy edellyttää kulkua työmaan kautta, noudata turvaohjetta.

Myyjä ottaa yhteyttä tarjousajan päättymisen jälkeen parhaan tarjouksen tehneeseen, lähtökohtaisesti seuraavana arkipäivänä puhelimitse. Kauppa allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa, jonka myyjä tai ostaja sovitusti järjestää 1-4 viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Myyjä laatii ja tulostaa kauppakirjan ja sen mahdolliset liitteet. Kauppa maksetaan kaupantekotilaisuudessa.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Kauppasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa myyjän ilmoittamalle tilille.

Kohdekartta

Lähestymiskartta

Metsäarvolaskelma

Kuviokartta

Kuviokartta IK

Kuvioluettelo

Puustotietojen yhteenveto

Lainhuuto 1

Lainhuuto 2

Lainhuuto 3

Rasitustodistus 1

Rasitustodistus 2

Rasitustodistus 3

Kiinteistörekisteriote 1

Kiinteistörekisteriote 2

Kiinteistörekisteriote 3

Kiinteistörekisterin karttaote 1

Kiinteistörekisterin karttaote 2

Kiinteistörekisterin karttaote 3

 

Lisätietoja kiinteistöneuvottelija Jari Mikkoselta.

 

Jari Mikkonen
Jari Mikkonen
Real Estate Negotiator
Supply Chain Management
Puh +358 (0)20 790 4571
Osoite PL 318, Elektroniikkatie 10 M2
90101 OULU