Sallinsuo, Pieksämäki

Myydään Pieksämäeltä kaksi palstainen 74,91 hhehtaarin metsäkiinteistö kt. 593-401-6-15. Kohteen kokonaispuusto noin 4 200 m³, josta tukkipuuta noin 500 m³!

Metsätalouskuviot hyvässä kasvussa olevia metsikkökuvioita kuvioluettelon mukaisesti, josta kasvattamalla tulevaisuuden kuidut ja tukit. Kohteen länsiosan palsta rajoittuu Sallinpuroon ja kiinteistön pohjoisella palstalla myös erämaisuutta lisäävää suoluontoa virkistysarvojen ja luontoaktiviteettien jalostamisen.

Kauppa kohteesta käydään Huutokaupat.com -sivustolla, kohdenumero 811139.

Lähtöhinta 79 000 €

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.

Kauppasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa myyjän ilmoittamalle tilille.

Lähestymiskartta

Kohdekartta

Metsäarvolaskelma

Kuvioluettelo

Kuviokartta IK

Kuviokartta PK

Puustotietojen yhteenveto

Kiinteistörekisteriote

Kiinteistörekisterin karttaote

 

Tiedustelut ja lisätietoja:

Jari Mikkonen
Jari Mikkonen
Kiinteistöneuvottelija
Vapo Polttoaineet
Puh +358 (0)20 790 4571
Osoite PL 318, Elektroniikkatie 10 M2
90101 OULU