Määräalapalsta noin 25 ha pohjoinen Poroaapa, Salla

Myydään Sallan kunnan Varvikon alueelta noin 25 ha määräala Kt. 732-421-91-1.

Kohteella ainespuustoa sekä vanhan peltoalueen ympäristössä pienpuuta esim. polttopuuksi. Osta tästä puuha- tai lisämaapalsta Itä-Lapin erämaasta. Lähistöllä Varvikon kylätie, josta penkkatie palstan reunaan asti! Tällä kohteella myös vanhaa peltoalutta esim. riistapelloksi sekä jälkiä mm. hirvieläimistä. Tämä kiinteistö sisältyy lähialueelle haussa olevaan malminetsintälupaan (AA Sakatti Mining Oy).

Kauppa kohteesta käydään Huutokaupat.com -sivustolla, kohdenumero 931158.

Lähtöhinta 12 000 €

 

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset.

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Alueisiin omatoimisesti tutustuttaessa ja joihin pääsy edellyttää kulkua työmaan kautta, noudata turvaohjetta.

Myyjä ottaa yhteyttä tarjousajan päättymisen jälkeen parhaan tarjouksen tehneeseen, lähtökohtaisesti seuraavana arkipäivänä puhelimitse. Kauppa allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa, jonka myyjä tai ostaja sovitusti järjestää 1-4 viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Myyjä laatii ja tulostaa kauppakirjan ja sen mahdolliset liitteet. Kauppa maksetaan kaupantekotilaisuudessa.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Kauppasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa myyjän ilmoittamalle tilille.

 

Kohdekartta

Lähestymiskartta

Kuviokartta

Kuviokartta IK

Kuvioluettelo

Puustotietojen yhteenveto

Malminetsintälupa

Lainhuuto

Rasitustodistus

Kiinteistörekisteriote

Kiinteistörekisterin karttaote

 

Lisätietoja kiinteistöneuvottelija Jari Mikkoselta.

Jari Mikkonen
Jari Mikkonen
Real Estate Negotiator
Supply Chain Management
Puh +358 (0)20 790 4571
Osoite PL 318, Elektroniikkatie 10 M2
90101 OULU