Pitkälehdonsuo, Kiuruvesi

Myydään Kiuruveden Lapinsalon alueelta kaksi puustoista toisiinsa rajoittuvaa määräalaa, kiinteistöstä 263-408-9-38 noin 4 hehtaarin sekä 263-408-10-12 noin 6,3 hehtaarin määräala. Yhteensä noin 10,3 hehtaaria.

Kohteilla on puustoa yhteensä noin 1200 m³. Kasvatusmetsävaiheessa olevat kehitysluokat, jotka mahdollistavat erityyppisiä hakkuita heti ja tulevaisuudessa. Alueelle hyvä saavutettavuus turvetyömaan kautta, jolloin tiestö mahdollistaa alueelle pääsyn aina.

Kauppa kohteesta käydään Huutokaupat.com -sivustolla, kohdenumero 811259.

Lähtöhinta 39 000 €

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuuto- ja lohkomiskustannuksista sekä varainsiirtoverosta.

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein tarjous.

 

  

Lähestymiskartta

Kohdekartta

Metsäarvolaskelma

Kuviokartta ilmakuva

Kuviokartta peruskartta

Kuvioluettelo

Puustotietojen yhteenveto

Kiinteistörekisteriote 263-408-9-38

Kiinteistörekisteriote 263-408-10-12

 Lisätietoja:

Jari Mikkonen
Jari Mikkonen
Kiinteistöneuvottelija
Vapo Polttoaineet
Puh +358 (0)20 790 4571
Osoite PL 318, Elektroniikkatie 10 M2
90101 OULU