Määräala 46,5 ha, Nokilammenneva

Parkanon kaupungissa, Vapon Sydänmaannevan turvetuotantoalueelta myydään määräala kiinteistöstä 581-407-165-12 Ristineva. Määräalan pinta-ala on noin 46,5 hehtaaria ja käsittää ns. Nokilamminnevan palstan. Palstalle on erinomaiset tieyhteydet ja se on kokonaan Metsähallituksen maiden ympäröimä.

Myytävä määräala on turvetuotannosta poistunutta aluetta ja riittävän suuren pinta-alansa vuoksi, sille voi suunnitella mielensä mukaan monta erilaista käyttömuotoa. Osa alueessa on metsittymässä, jotkut osat on rakennettavissa vaikkapa vesilintukosteikoiksi ja riistapelloiksi.

Kauppaan kuuluu mukaan 3x35 A sähköliittymä (Leppäkosken sähkö Oy), joka sijaitsee määräalan lounaisosassa, pumppaamoaltaan ja pintavalutuskentän läheisyydessä.

Muut vesienkäsittelyyn kuuluvat koneet ja laitteet eli pumput, patolaitteet, ja pintavalutuskentän paineputket myyjä purkaa sopimuksen mukaan pois määräaikaan mennessä.

Tien varressa oleva turveauma ei kuulu kauppaan, myyjä toimittaa auman pois vuoden 2019 toukokuun loppuun mennessä.

Kauppa kohteesta käydään Huutokaupat.com -sivustolla, kohdenumero 918767

Lähtöhinta 34 000 €

 

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset.

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Alueisiin omatoimisesti tutustuttaessa ja joihin pääsy edellyttää kulkua työmaan kautta, noudata turvaohjetta.

Myyjä ottaa yhteyttä tarjousajan päättymisen jälkeen parhaan tarjouksen tehneeseen, lähtökohtaisesti seuraavana arkipäivänä puhelimitse. Kauppa allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa, jonka myyjä tai ostaja sovitusti järjestää 1-4 viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Myyjä laatii ja tulostaa kauppakirjan ja sen mahdolliset liitteet. Kauppa maksetaan kaupantekotilaisuudessa.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Kauppasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa myyjän ilmoittamalle tilille.

 

 Kohdekartta

Lähestymiskartta

Ilmakuva

Kuviokartta

Kuvioluettelo

Lainhuuto

Rasitustodistus

Kiinteistörekisteriote

 

Lisätietoja kiinteistöneuvottelija Tero Harjaluomalta

Tero Harjaluoma
Tero Harjaluoma
Real Estate Negotiator
Supply Chain Management
Puh +358 (0)20 790 4712
Osoite Keskuskatu 8
39700 PARKANO