Kolmen kiinteistön kokonaisuus 52,2 ha, Nivansuo Utajärvi

Myydään Utajärvellä Sanginkylän alueelta kolme lähikiinteistöä kt. 889-404-32-4, kt. 889-404-36-4 sekä kt. 889-404-38-3.

Kohteella laidemetsä kuvioita metsänkasvatukseen sekä erämaisuutta lisäävää avosuoluontoa, joka mahdollistaa ostajalle alueen virkistysarvojen ja luontoaktiviteettien harrastamisen esim. metsästys- tai marjanpoiminnan kautta. Tämän kokonaisuuden ostamalla pääset maanomistajaksi ja omistat suometsäluontoa Suomesta. Kohteen saavutettavuus ensiluokkainen, kylätiestö kulkee alueella ja kohteelle pääse aina. Osa kuvioista sijaitsee pohjavesialueella.

Kauppa kohteesta käydään Huutokaupat.com -sivustolla, kohdenumero 1074849.

Lähtöhinta 15 000 €

 

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset.

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Alueisiin omatoimisesti tutustuttaessa ja joihin pääsy edellyttää kulkua työmaan kautta, noudata turvaohjetta.

Myyjä ottaa yhteyttä tarjousajan päättymisen jälkeen parhaan tarjouksen tehneeseen, lähtökohtaisesti seuraavana arkipäivänä puhelimitse. Kauppa allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa, jonka myyjä tai ostaja sovitusti järjestää 1-4 viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Myyjä laatii ja tulostaa kauppakirjan ja sen mahdolliset liitteet. Kauppa maksetaan kaupantekotilaisuudessa.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Kauppasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa myyjän ilmoittamalle tilille.

Kohdekartta

Lähestymiskartta

Kuviokartta

Kuviokartta IK

Kuvioluettelo

Puustotietojen yhteenveto

Lainhuuto 32-4

Lainhuuto 36-4

Lainhuuto 38-3

Rasitustodistus 32-4

Rasitustodistus 36-4

Rasitustodistus 38-3

Kiinteistörekisteriote 32-4

Kiinteistörekisteriote 36-4

Kiinteistörekisteriote 38-3

Kiinteistörekisterin karttaote 32-4

Kiinteistörekisterin karttaote 36-4

Kiinteistörekisterin karttaote 38-3

 

Lisätietoja, tiedustelut: kiinteistöneuvottelija Jari Mikkonen, P. 040 749 4593.

Jari Mikkonen
Jari Mikkonen
Real Estate Negotiator
Supply Chain Management
Puh +358 (0)20 790 4571
Osoite PL 318, Elektroniikkatie 10 M2
90101 OULU