Määräalat 18,4 ha, Näätäaapa Ranua

Ranua Näätäaavalta määräalat noin 7,4 ha ja 4,3 ha kiinteistöstä kt. 683-404-50-1 sekä määräalat noin 2,4 ha ja 4,3 ha kiinteistöstä Kt. 683-404-109-5.

Kaupan kohteet toisiinsa rajautuvia tai lähialueella olevia alueita. Osta tästä hyvä puuha- tai lisämaa-alueet Suomen Lapista Ranualta. Kaupan kohteilla niin ainespuuta kuin kotitarvepuuta esim. polttopuuksi. Tämä kohde on hyvällä sijainnilla sekä ensiluokkaiset tieyhteydet osalle kohteista mahdollistavat alueelle pääsyn aina. Alueella myös riistamaita.

Määräaloille perustetaan tierasitteet lohkomisyhteydessä.

Kauppa kohteesta käydään Huutokaupat.com -sivustolla, kohdenumero 1071198.

Lähtöhinta 8.000 €

 

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset.

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Alueisiin omatoimisesti tutustuttaessa ja joihin pääsy edellyttää kulkua työmaan kautta, noudata turvaohjetta.

Myyjä ottaa yhteyttä tarjousajan päättymisen jälkeen parhaan tarjouksen tehneeseen, lähtökohtaisesti seuraavana arkipäivänä puhelimitse. Kauppa allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa, jonka myyjä tai ostaja sovitusti järjestää 1-4 viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Myyjä laatii ja tulostaa kauppakirjan ja sen mahdolliset liitteet. Kauppa maksetaan kaupantekotilaisuudessa.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Kauppasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa myyjän ilmoittamalle tilille.

 

 Kohdekartta

Lähestymiskartta

Metsäarvolaskelma

Kuviokartta

Kuviokartta IK

Kuvioluettelo

Puustotietojen yhteenveto

Lainhuuto 50-1

Lainhuuto 109-5

Rasitustodistus 50-1

Rasitustodistus 109-5

Kiinteistörekisteriote 50-1

Kiinteistörekisteriote 109-5

 

Lisätietoja, tiedustelut: kiinteistöneuvottelija Jari Mikkonen, P. 040 749 4593.

Jari Mikkonen
Jari Mikkonen
Real Estate Negotiator
Supply Chain Management
Puh +358 (0)20 790 4571
Osoite PL 318, Elektroniikkatie 10 M2
90101 OULU