Määräalapalsta noin 42 ha Lavasuo, Oijärvi

Myydään Ii:n kunnan Oijärven alueelta noin 42 ha määräalapalsta kiinteistöstä Lava-aapa kt. 139-409-1-52.

Osta tästä runsaankokoinen metsätila. Kohteen puusto pääosin alueen eteläossassa mäntyvaltaista kasvatusmetsää sekä ojanvarsien pienpuustoa kuvioluettelon mukaisesti. Alueelle saavutettavuutta parantaa lounaiskulman lähistölle tuleva polku ja penkkatie. Luonto- sekä virkistysarvoa lisäävää avosuoluontoa kiinteistön pohjoisosassa.

Kauppa kohteesta käydään Huutokaupat.com -sivustolla, kohdenumero 1116757.

Lähtöhinta 18 000 €

 

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset.

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Alueisiin omatoimisesti tutustuttaessa ja joihin pääsy edellyttää kulkua työmaan kautta, noudata turvaohjetta.

Myyjä ottaa yhteyttä tarjousajan päättymisen jälkeen parhaan tarjouksen tehneeseen, lähtökohtaisesti seuraavana arkipäivänä puhelimitse. Kauppa allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa, jonka myyjä tai ostaja sovitusti järjestää 1-4 viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Myyjä laatii ja tulostaa kauppakirjan ja sen mahdolliset liitteet. Kauppa maksetaan kaupantekotilaisuudessa.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Kauppasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa myyjän ilmoittamalle tilille.

 

 

Kohdekartta

Lähestymiskartta

Metsäarvolaskelma

Kuviokartta

Kuviokartta IK

Kuvioluettelo

Puustotietojen yhteenveto

Lainhuuto

Rasitustodistus

Kiinteistörekisteriote

Kiinteisteistörekisterin karttaote

Lisätietoja, tiedustelut: kiinteistöneuvottelija Jari Mikkonen, P. 040 749 4593.

Jari Mikkonen
Jari Mikkonen
Real Estate Negotiator
Supply Chain Management
Puh +358 (0)20 790 4571
Osoite PL 318, Elektroniikkatie 10 M2
90101 OULU