Määräala 9 ha Kokkosuo, Kiuruvesi

Myydään Kiuruveden luoteisosasta kiinteistöstä Välisuo Kt. 263-411-20-242 noin 9 ha määräala.

Hyvässä kasvatuskunnossa oleva metsäinen määräala. Metsää hoitamalla ja kasvattamalla täältä tulevaisuudessa hakkuutuloja. Kohteella myös pienpuustoa esim. polttopuuksi.

Kaupan kohde rajoittuu tiestöön, joka mahdollistaa alueelle pääsemisen.

Myyjä pidättää oikeuden kulkemiseen olemassa olevaan tiestöön sekä vesienjohtamiseen myyntialueella kulkevassa eristysojissa.

Kaupan kohteen osalta tierasite käsitellään lohkomisyhteydessä.

Kauppa kohteesta käydään Huutokaupat.com -sivustolla, kohdenumero 1104312.

Lähtöhinta 14.000 €

 

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä esitetyt tarjoukset.

Tarjouksen tekijän tulee itse tutustua kohteeseen ja tehdä itsenäinen arvio kohteen puustosta ja mahdollisista muista arvoista.

Alueisiin omatoimisesti tutustuttaessa ja joihin pääsy edellyttää kulkua työmaan kautta, noudata turvaohjetta.

Myyjä ottaa yhteyttä tarjousajan päättymisen jälkeen parhaan tarjouksen tehneeseen, lähtökohtaisesti seuraavana arkipäivänä puhelimitse. Kauppa allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa, jonka myyjä tai ostaja sovitusti järjestää 1-4 viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Myyjä laatii ja tulostaa kauppakirjan ja sen mahdolliset liitteet. Kauppa maksetaan kaupantekotilaisuudessa.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta, lainhuutomaksusta, lohkomiskuluista ja varainsiirtoverosta.

Kauppasumma maksetaan kaupantekotilaisuudessa myyjän ilmoittamalle tilille.

 

 

Kohdekartta

Lähestymiskartta

Metsäarvolaskelma

Kuviokartta

Kuviokartta IK

Kuvioluettelo

Metsäarvolaskelman kuvioerittely

Puustotietojen yhteenveto

Lainhuuto

Rasitustodistus

Kiinteistörekisteriote

Kiinteistörekisterin karttaote

 

Lisätietoja, tiedustelut: kiinteistöneuvottelija Jari Mikkonen, P. 040 749 4593.

Jari Mikkonen
Jari Mikkonen
Real Estate Negotiator
Supply Chain Management
Puh +358 (0)20 790 4571
Osoite PL 318, Elektroniikkatie 10 M2
90101 OULU